Ochrana osobních údajů

Společnost Prodej Olejů s.r.o., Žatecká 1488, 434 01 Most, provozovatel internetového obchodu prodejoleju.cz, který je zabezpečen protokolem HTTPS prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané nám, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost.

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ
 • Doručovací adresu, fakturační adresu, emailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy (nakoupené produkty a objem poskytnutých služeb)
 • U registrovaných zákazníků přihlašovací údaje. Nemáme přístup ke skutečnému heslu.
 • Údaje z komunikace mezi prodejoleju.cz a zákazníkem.

Účel zpracování osobních údajů

 • Zpracování objednávky zboží, objednaných přes webové stránky, emailem či telefonicky. Důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy.
 • Zákaznická podpora pro případné odstranění problémů při plnění kupní smlouvy.
 • Komunikace, shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi. Kontaktujeme Vás například telefonicky nebo emailem o stavu vaši objednávky.
 • Zpracování cookies z internetových stránek provozovaných společností Prodej Olejů s.r.o. Více informací naleznete v samostatném dokumentu o cookies.

Předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje budou předány pouze tehdy, jeli to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy.

 • Poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, na základě Vaši objednávky a plnění kupní smlouvy.
 • Přepravcům, za účelem dodání Vaši objednávky.
 • třetím stranám zapojeným do zpracování dat.

Pokud jste při objednávce zaškrtnutím políčka vyjádřili souhlas s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu, budou Vaše osobní údaje a to, emailová adresa a obsah košíku předány společnosti Seznam.cz (Zboží.cz) a Heureka.cz.
Každý zákazník, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních dat odvolat. Žádost o výmaz ze systému lze podat písemně na adresu: prodej.oleju@seznam.cz.

Na e-shopu www.prodejoleju.cz lze nakoupit bez registrace údajů, ale lze se i zaregistrovat.

Nákup bez registrace:

Abychom Vám mohli zásilku doručit, potřebujeme od Vás údaje:

 •  Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ
 • Doručovací adresu, fakturační adresu, emailovou adresu
 • Telefonní číslo

Vaše osobní údaje nejsou nikde evidovány. S výjimkou údajů pro daňovou evidenci nebo adresu zákazníka, na kterou máme doručit zásilku. 

Nákup s registrací:

Informace o zákaznících, zejména:

 • Jméno a příjmení, popřípadě název podnikatelského subjektu, IČO, DIČ
 • Doručovací adresa, fakturační adresa, emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Při registraci je nutné souhlasit se zpracováním osobních údajů, zaškrtnutím políčka.

Jsou uchovávány na dobu neurčitou, nebo do doby písemného vyjádření o jejich odstranění z naší databáze. Registrace Vám umožňuje čerpat mimo jiné slevy, které se automaticky načítají v našem e-shopu. Umožňuje Vám také snadné přihlášení na naše stránky.
Žádost o výmaz ze systému lze podat písemně na adresu: prodej.oleju@seznam.cz.
Své údaje můžete měnit po přihlášení na internetových stránkách www.prodejoleju.cz v sekci „Můj profil‘‘.

Doba uchování

Pokud není uvedeno jinak, Vaše osobní údaje vymažeme, pokud jejich další uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo pro dodržení zákonných povinností, např. daňové a obchodní právo.

Právo na přístup k údajům

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte určitá práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 • Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracování svých osobních údajů.
 • Můžete opravit nepřesné osobní údaje týkající se Vaši osoby, které zpracováváme
 • Můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Kontakty pro podání námitek a stížností

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailu: prodej.oleju@seznam.cz, popřípadě písemně na adresu:
Prodej olejů s.r.o., Žatecká 1488, 434 01 Most.
Vždy se budeme snažit vyřešit, popřípadě napravit všechny nedostatky uvedené v námitce či stížnosti, které nám předložíte.
Samozřejmě máte vždy právo obrátit se se svou námitkou či stížností, na příslušný orgán pro ochranu osobních údajů.
Dozorovým úřadem je v České republice, úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. www.uoou.cz.